Giới thiệu 8910

Trung tâm 8910 được thành lập với mong muốn xây dựng một hệ thống giáo dục học tập kiểu mới – nơi học sinh thật sự là trung tâm của lớp học, được phát triển tối đa dựa trên năng lực cá nhân.

Đạt kết quả tối đa từ những gì bạn có

Mỗi học viên có mục tiêu học tập khác nhau. Tại 8910, thầy cô giúp bạn đạt được mục tiêu đó.

8910 là tốt nhất khi bạn cần

8910 giúp bạn như thế nào?

Bước 1: Xác định chính xác lực học cá nhân

8910 không thể giúp được bạn nếu không hiểu rõ về bạn!!

 • Bài kiểm tra toàn diện
 • Phiếu Kết quả kiểm tra chi tiết
 • Giải pháp cải thiện kết quả

Bước 2: Tìm hiểu mục tiêu cá nhân

8910 không thể giúp bạn nếu không biết bạn muốn gì?

 • Giúp bạn xác định mục tiêu học tập
 • Điều chỉnh mục tiêu học tập linh hoạt

Bước 3: Lên kế hoạch học tập

8910 giúp bạn hiểu phải học gì để đạt được mục tiêu đề ra!!

 • Kế hoạch học tập tương ứng với mục tiêu
 • Chi tiết theo tháng, tuần
 • Dễ dàng theo dõi và thực hiện

Bước 4: Chinh phục mục tiêu

Bằng phương pháp 8910 đã được kiểm chứng

 • Học tập theo bài giảng riêng
 • Hỗ trợ 1-1 bởi giáo viên giỏi
 • Hiểu bài ngay trên lớp
 • Lịch học cán nhân tùy chọn (*)